Türkiye’deki Teknokentler Listesi

Sanayi ve teknolojide yeni atılımlar yapmak adına çoğu ülkelerde üniversiteler üzerinden çalışmalar yapılıyor ve ülkedeki ürün ve hizmetleri çoğaltmak adına geliştirilen AR-GE girişimlerini desteklemek için özel alanlar kuruluyor. Ülkelerin kendi oluşturduğu bu alanlarda araştırma merkezleri, bilim ve teknoloji alanında ilerleyen şirketler ve geliştirilen teknolojilerin uygulanabilirliğini kontrol etmek için farklı sektörlerden girişimler bulunuyor. Türkiye’de ise bu tür oluşumlar teknokent, teknopark, araştırma parkı, bilim parkı, teknopolis gibi isimlerle faaliyet gösteriyor. Yaygın bir şekilde kullanılan adıyla ifade edersek, Türkiye’deki teknokentler de ülkemizdeki sektörlerin gelişmesi, ekonomiye yön verebilecek gelişmelerin yaşanması adına bilime ışık tutmaya devam ediyor.

Türkiye’de teknokentlerin gündeme gelmesi 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla oluşmuş olsa da dünyadaki ilk teknokent 1950’li yıllarda Amerika’da kurulan ve herkesin dilinden düşmeyen Silikon Vadisi bünyesinde ortaya çıktı. Bu şekilde günümüzde halen sanayileşme ve teknoloji alanında gelişmeye önem veren ülkelerde sayıları gittikçe artıyor. Üniversitelerin yanı sıra bakanlıklar ve devlete bağlı diğer birimler tarafından da destek gören teknokentlerin sayıları ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Gün geçtikçe artan Türkiye’deki teknokentlerin nerede olduğu ve hakkındaki kısaca bilgilere gözatalım. İşte Türkiye’deki teknokentlerin listesi. 

Not: Sıralama alfabetik şekilde yapılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Teknokent (Ankara)

Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara Üniversitesi Teknokent, 2009 yılından bu yana AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. 4 bin metrekare alanla faaliyetlerine başlayan teknokent, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, konferans salonu, yeni ofisler , sosyal alanlar ve benzeri ek bina ve alanların da katılımıyla bugün 15 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Teknokent (Antalya)

Bilişim ve yazılımdan imalata, uzay ve havacılıktan gıdaya pek çok bilim, endüstri ve sanayi alanında faaliyetlerin gelişimini destekleyen, ülkemizdeki girişimlerin uluslararası bir vizyona sahip olması için çalışan Antalya Teknokent, şirketlerin gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu koçluk hizmetleri, bilginin ticarileşmesini sağlayacak yöntemler, pazar analizleri ve yeni pazar keşfetme sürecini en doğru şekilde yönetecek gelişmelere ışık tutuyor.

Ata Teknokent (Atatürk Üniversitesi – Erzurum)

Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan Ata Teknokent, yerli girişimlerin dünya çapında farklı pazar alanında rakiplerini geride bırakacak teknolojilere sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknokent bünyesinde bulunan firmaların yüzde 51,6 gibi önemli bir kısmını yazılım firmaları oluşturuyor. Bu oranı, yüzde 6,5’er yüzdelerle enerji ve hayvancılık alanındaki firmalar izliyor.

ATAP (Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı – Eskişehir)

ATAP, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Eskişehir Sanayi Odası ve odaya bağlı 15 şirketin katılımı sonucu kuruldu. 1996 yılında ilk hizmete başlayan ATAP, 510 dönümlük bir arazide faaliyetlerine ilk adımları attı. Kurulduğu günden bu yana bünyesindeki şirketlerin artmasıyla Yazılımkule adlı bir ek bina inşa edilerek, 2008’den bu yana şirketlerin kuluçkadan itibaren gelişimlerini destekliyor.

Bilişim Vadisi (Kocaeli)

Gebze Muallimköy’de bulunan, yüzde 35 TÜBİTAK desteği ile kurulan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezi olarak tanımlanıyor. Toplamda 4 etapta tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin uçtan uca ve entegre ilk kuluçka ekosistemi olarak dikkati çekiyor.

Bilkent Siberpark (Ankara)

Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding desteğiyle kurulan Bilkent Siberpark, 2002 yılında kuruldu. Bugün 3 binden fazla AR-GE çalışanı, 250’ye yakın teknoloji firması ve gelişmiş araştırma merkezleri ile girişimcilik konusunda ülkemizin vizyonunu genişleten önemli araştırma ve geliştirme bölgelerinden biridir. Şirketlerin kuluçka, ticarileşme ve benzeri temel programlara tabi tutulmasının yanı sıra, Bilkent Siberpark’ta gelişen dijital teknolojilere göre mobil uygulama geliştirme, girişimcilik kampı, mentor destekli araştırma kapasitesi artırma gibi alternatif ve detaylı programlarla iş geliştirme bir üst seviyeye taşınıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark (İstanbul)

2010 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, deprem mühendisliği, medikal, iletişim teknolojileri, yazılım, tasarım, kimya gibi pek çok alanda 32 firmanın yer aldığı ofislere rekabet üstünlüğü sağlamak adına çalışmalar sürdürüyor. Şirketler için Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ında bulunmanın akademik ve teknik altyapı avantajlarını sunuyor.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent (Bolu)

Türkiye’nin AR-GE ve teknoloji geliştirme potansiyelini ortaya çıkaran araştırma bölgelerinden Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent, bünyesinde bulunan turizm, bilişim teknolojileri, hayvancılık ve daha pek çok sektörden şirkete çalışmalarıyla destek veriyor. Teknoloji yoğun yatırımları artırmak ve doğru iş birlikleri için gerekli altyapıyı oluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Teknokent (Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas)

Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent Siberpark işbirliğinde kurulan Cumhuriyet Teknokent, 2007’de kuruldu. Kurulmasından bu yana şirketleri gelişime yönlendirdikleri akademik birikimle inşaat, veterinerlik, makine sanayi ve daha pek çok alandaki şirketleri pazarın önemli rakipleri haline getiriyor; KOBİ’ler ve yeni girişimlerin gelişim potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Çukurova Teknokent (Çukurova Üniversitesi – Adana)

Bölgedeki üniversite ve sanayi işbirliğinin en etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan Çukurova Teknokent, 2004 yılında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Gelişimin ve değişimin odak noktası olarak, ticari başarıyı artırmayı hedefleyen Çukurova Teknokent, TEYDEB destek programlarıyla üretim kalitesini yükseltecek gelişmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş- Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir)

DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sıralamasında, 2015 yılının birincisi olarak, 3’üncü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde ödül alan, Türkiye’nin en önemli teknokentlerinden biri. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulanDEPARK, iki farklı yerleşkede farklılık gösteriyor. Bunlardan biri üniversitenin İnciraltı yerleşkesidir. DEPARK’ın bu yerleşkede yer alan sağlık temalı teknoparkı, Türkiye’nin ilk gerçek temalı teknoparkı olma özelliğine de sahip.

Dicle Teknokent (Dicle Üniversitesi – Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi’nde kurulan Dicle Teknokent, 2009 yılında faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 300 dönümlük bir alan üzerine kurulu bu teknokent, 150 girişimci ve bölgelerde 750 kişilik istihdamını öngören çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Tasarım Teknokent (Kütahya)

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde iki ayrı yerleşkede bulunan ve Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmalar yapan Dumlupınar Tasarım Teknokent, sanayi ve üniversite iş birliğinin daha etkin bir şekilde sürdürebileceği şekilde konuşlandırıldı. AR-GE çalışmalarına verilen destekle bölgedeki girişimlerin gelişimlerine önemli katkılar sağlayan Dumlupınar Tasarım Teknokent, daha fazla girişim ve istihdam sağlanacak projeler için altyapı çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor.

Düzce Teknopark (Düzce Üniversitesi – Düzce)

Düzce Teknopark, üç farklı yerleşkede farklı sektörlerden girişimcilere en etkili desteği sunabilmek adına kuruldu. Düzce Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve TEM otoyolu güzergahında bulunan bu üç yerleşkede hizmet veren Düzce Teknopark, bölgenin teknoloji üssü olarak değerlendiriliyor.

ideEGE (Ege Üniversitesi – İzmir)

Ege Üniversitesi ideEge Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2014 yılında Yaşam Bilimleri ve Sağlık temasıyla kuruldu. 2015 yılı başından itibaren girişimciler için ofis tahsis etmeye başlayan ideEGE, İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Erciyes Teknopark (Erciyes Üniversitesi – Kayseri)

Yaklaşık 80 girişimciye destek veren ve her geçen gün gittikçe büyüyen bir girişimci ağına sahip olan Erciyes Teknopark, gelişmiş kuluçka-sera ve altyapı hizmetleri, bölgedeki istihdamın artmasını sağlayan kariyer merkezi ve daha pek çok çalışmalarıyla dikkati çekiyor. İki yerleşke üzerine kurulu Erciyes Teknopark, toplamda 250 bin 600 metrekareye yakın bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ATA Teknokent (Atatürk Üniversitesi – Erzurum)

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum ATA Teknokent, girişimcilere sağladığı teknolojik desteğin yanı sıra, sunduğu kolaylıklarla da sektörlere desteğini sürdürüyor. Kuluçka programı boyunca yeni kurulan girişimlerden 6 ay boyunca kira almayan Erzurum ATA Teknokent, sonraki 6 ay ise yüzde 50 indirim ile bu süreci girişimciler açısından kolaylaştırıyor.

Fırat Teknokent (Fırat Üniversitesi – Elazığ)

2007 yılında kurulan Fırat Teknokent, girişimleri geliştiren teknolojik çözümlerin üretildiği önemli projeleriyle dikkati çekiyor. Özellikle FIRASET adlı projesiyle Elazığ’da bulunan KOBİ’leri destekleyerek, rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Fırat Teknokent, onlara yeni stratejiler üretme konusunda alan tanıyor.

Gazi Teknopark (Gazi Üniversitesi – Ankara)

Gazi Teknopark, 20 bin metrekare kapalı alanda sürdürdüğü çalışmalarıyla vergiye yönelik teşviklerin yanı sıra girişimlere altyapı zenginliği ve nitelikli destekler sunuyor. Düzenlenen yarışmalar kapsamında dereceye giren kuruluşlara maddi destek, ödüller ve benzeri teşvikler sağlanıyor. Ayrıca, iş yeri imkanı, eğitimler ve daha pek çok gelişime yönelik ihtiyaçlar, Gazi Teknopark bünyesinde girişimlere sağlanıyor.

Gaziantep Teknopark (Gaziantep)

İki ayrı bloktan oluşan Gaziantep Teknopark, toplamda 4 bin 250 metrekarelik bir kapalı yerleşkeye sahip. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Vakfı, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Gaziantep Teknopark, üniversitenin kampüs alanı içerisinde bulunuyor. Halihazırda 60’a yakın girişime destek veren teknopark, yeni projelerle girişimlerin gelişimine ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor.

GOSB Teknopark (Kocaeli)

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Tefen Endüstri Parkları’nın bir araya gelerek kurdukları GOSB Teknopark, 2002’de resmi olarak faaliyetlerine başladı. 120 bin metrekarelik alana kurulu GOSB Teknopark’ta girişimcilerin kiralayabileceği 12 bin 756 metrekarelik bir alan bulunuyor. Bunun 3 bin 806 metrekarelik kısmını yazılım firmalarına, 8 bin 950 metrekarelik kısmını ise araştırma ve geliştirme üzerine üretim yapan firmalara kiralanıyor.

Göller Bölgesi Teknokent (Isparta)

Göller Bölgesi Teknokent, Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunuyor. 2005 yılında kurulan teknokent, 82 bin 860 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Teknokent, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur İl Özel İdaresi ve Isbaş Isparta Belediye Bims Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş ortaklığında kurulmuştur. Göller Bölgesi Teknokent’in kiralanabilir bin 520 metrekarelik bir alanı mevcut.

Hacettepe Teknokent (Hacettepe Üniversitesi – Ankara)

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Hacettepe Teknokent, 2003 yılında kuruldu. Yine aynı yıl kurulan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi tarafından yönetilen teknokent, 4 ayrı açık alandan oluşuyor. Toplam açık alanı 2 milyon 756 bin 617 metrekare olan Hacettepe Teknokent, bu yönüyle Türkiye’nin en büyük teknokentlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Teknokent (İstanbul Üniversitesi – İstanbul)

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Teknokent, yine İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Tekmer ve Teknogirişim firmalarının haricinde 54 firmaya teknik altyapılar ve gelişime yönelik stratejiler konusunda destek oluyor. Köklü geçmişiyle akademik birikimini firmalara aktaran İstanbul Üniversitesi, bunun sonuçlarını girişimcilere ve ülkemize ekonomik birer değer olarak kazandırıyor.

İTÜ ARI Teknokent (İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul)

İstanbul Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliği ile 1992 yılında kurulan İTÜ ARI Teknokent, sanayi ve üniversite iş birlikleriyle bugüne kadar pek çok firmanın gelişimine katkı sağlayarak, Türkiye’nin en önemli teknokentlerinden biri haline geldi. 6 binada ve 54 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren İTÜ ARI Teknokent, danışmanlık, bilgi ve gelişim sistemleriyle girişimlerin geleceğini inşa etmeye devam ediyor.

İzmir Bilimpark (İzmir Ekonomi Üniversitesi – İzmir)

İzmir’in tarım ağırlıklı teknokenti İzmir Bilimpark, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında faaliyetlerine başladı. İzmir’in Menderes ilçesinde Tahtali Baraj havzasına komşu olan İzmir Bilimpark, bölgedeki verimli arazilerde tarıma ve tarım ürünlerinin satışına kadar gelen sürecin yönetimi konusunda girişimlere destek veriyor.

Kahramanmaraş Teknokent (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş)

Ülkemizdeki 42’nci teknoloji bölgesi olarak faaliyet gösteren Kahramanmaraş Teknokent, 19 şirket ve 50 çalışanı ile çalışmalarını sürdürüyor. Teknokent, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye’de bulunan girişimciler için teknolojiler üretmeye onların üretimden pazarlamaya kadar her alandaki süreçlerini yönetmeye devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark (Kocaeli)

Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve bölgedeki pek çok firmaya kuluçkadan itibaren destek verenKocaeli Üniversitesi Teknopark, 2003 yılında kuruldu. Teknoparkın kapalı ve açık alanlarını 2005’te onaylanarak, bugünkü konumda faaliyetlerine başladı. Yalnızca girişimler için değil, istihdam için de pek çok çalışmalar yürüten Kocaeli Üniversitesi Teknopark, denizcilikten ambalaj sanayine, otomotivden savunma sanayine kadar firmalara teknoloji ve altyapı desteği sunuyor.

Konya Teknokent (Selçuk Üniversitesi – Konya)

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş yönetiminde, Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Konya Teknokent, Uluslararası Bilim Parkları Birliği’ne (IASP) üye olan ülkemizdeki üçüncü teknokent olma özelliğini taşıyor. Bugün kendisine başvuran 107 firma ile çalışmalarını devam ettiren Konya Teknokent, bu firmalarla birlikte ülkemizin üretim potansiyelini hızla yükseltmeyi sürdürüyor.

Malatya Teknokent (İnönü Üniversitesi – Malatya)

İnönü Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde bulunan Malatya Teknokent, 2009 yılında kuruldu. Üniversite ve sektörler arasında etkin iş birlikleri için çalışmalar yapan Malatya Teknokent, geliştirdiği teknoloji ve stratejilerin yanı sıra verdiği eğitim ve seminerlerle de girişimcilere ışık tutuyor.

Technoscope Mersin Teknopark (Mersin)

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan Technoscope, sağlık, tasarım, enerji gibi daha pek çok sektöre yönelik girişimlerin gelişmesine destek veriyor. Bugün 570’in üzerinde personeliyle Technoscope, bu gelişime ışık tutacak teknolojiler için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent (Ankara)

Türkiye’nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, 120 bin metrekare kapalı alanıyla yenilikçi çalışmalarına devam ediyor. 300’ün üzerinde AR-GE firmasının faaliyetlerine destek veren ODTÜ Teknokent, girişimlerin küresel rekabet potansiyelini artırıyor.

OSTİM Teknopark (Ankara)

OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan OSTİM Teknopark, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TOBB ETÜ gibi pek çok üniversitenin ortaklığında faaliyet gösteriyor. Ortak üniversiteler ile sanayi sektöründen girişimcileri bir araya getiren OSTİM Teknopark, bölgesel, ulusal ve uluslararası teknolojik çözümler sunuyor.

Pamukkale Teknokent (Pamukkale Üniversitesi – Denizli)

100’e yakın girişimci firmaya danışmanlık ve teknolojik altyapı desteği hizmeti veren Pamukkale Teknokent, ülkemizin AR-GE gücünü artıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve üretimle birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik teknolojilerle firmaları tanıştıran Pamukkale Teknokent, bilgi birikimini ekonomiye dönüştürüyor.

Sakarya Teknokent (Sakarya Üniversitesi – Sakarya)

2009 yılında kurulmasının ardından 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Sakarya Teknokent, 50 bin metrekare alan içerisinde 3 binada hizmet veriyor. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Esentepe Kampüsü’nde bulunan Sakarya Teknokent, yaklaşık 50 firmaya destek veriyor.

Samsun Teknopark (Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Samsun Teknopark, halihazırda 35 girişim için sektörlerine yönelik teknolojik çözümler sunuyor. Bölgede girişimciliğin artması ve istihdam potansiyelinin yükselmesine yönelik çalışmalar yapan Samsun Teknopark, teknoloji transferi için en etkili yöntemleri girişimcilerle tanıştırıyor.

Şanlıurfa Teknokent (Harran Üniversitesi – Şanlıurfa)

Şanlıurfa’da GAP bölgesindeki tarımsal faaliyetlerinin artmasına ve potansiyelinin gelişmesine destek vermek amacıyla kurulan Şanlıurfa Teknokent, Harran Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Teknokent kapsamında yer alan girişimler, KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlardan aldıkları teşviklerle bu potansiyelin büyümesine katkı sağlıyor.

Teknopark İstanbul (İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi – İstanbul)

Yüzde 45 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve yüzde 40 İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığıyla kurulanTeknopark İstanbul, farklı sektörlerden 125 firmaya destek veriyor. Bilim ve iş dünyası arasında en ideal etkileşim ortamını tesis etmek amacıyla çalışan Teknopark İstanbul, Pendik’te bulunuyor.

Teknopark İzmir (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – İzmir)

Türkiye’nin dördüncü teknoparkı olarak faaliyete 2004 yılında başlayan Teknopark İzmir, yerli ve yabancı 150’ye yakın firmanın teknolojik ve stratejik büyümesine destek olan Teknopark İzmir, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 4’üncülüğünü elde etti.

Trabzon Teknokent  (Trabzon)

2004 yılında faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent, halihazırda sürdürdüğü 34 firmanın altyapı ve gelişim çalışmalarıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Planı içerisinde bulunan illerden de girişimcilere destek veriyor. Bu plan kapsamında, Trabzon Teknokent daha fazla girişimin geliştirilmesi ve Doğu Karadeniz’de girişimciliğin artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Teknopark (Trakya Üniversitesi – Edirne)

Yüzde 80 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle 2002’de çalışmalarına başlayan Trakya Teknopark, bugün 38 firmaya destek veriyor. Bölgede girişimciliğin artması ve Trakya Üniversitesi’nin köklü akademik birikiminin girişimler aracılığıyla ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Trakya Teknopark, AR-GE projelerinin emek yoğun dönemlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

TÜBİTAK Marmara Teknokent (Kocaeli)

Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde bulunuyor. 67 firma için yaptığı çalışmaları, 620 bin metrekarelik alanda gelişmiş transfer ofisi, kuluçka, ön kuluçka merkezleri ve daha pek çok teknik altyapıyı karşılayacak departmanlarıyla sürdüren TÜBİTAK Marmara Teknokent, burada inovatif çalışmalara yön veriyor.

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Uludağ Üniversitesi – Bursa)

Bin 496 proje ve 100’ü aşkın firma ile ülke ekonomisine katkı sağlayan ve firmaların küresel rekabet gücünü artıran önemli teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan Ulutek, 2005 yılında Türkiye’nin 20’nci teknokenti olarak kuruldu. 16 bin 350 metrekarelik kapalı alana sahip Ulutek, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ana ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Yıldız Teknopark  (İstanbul)

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa ve İkitelli yerleşkelerinde faaliyet gösteren Yıldız Teknopark, 250 AR-GE firmasına destek veriyor. Bununla birlikte 56 kuluçka firması ve 5 binden fazla AR-GE ve yazılım personeliyle firmaların üretim ve gelişim potansiyelini artırıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent (Van)

2013 yılında faaliyetlerine başlayan YYÜ Teknokent, üniversite kampüs sınırları içerisinde bulunan teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 220 dönüm bir alanda 3 bin 450 metrekare kapalı alanı bulunan YYÜ Teknokent, bölgedeki AR-GE girişimleri artırmaya yönelik projeler de geliştiriyor.

Bulunduğunuz bölgede siz de kendi markanızı oluşturabilir, yerel, ulusal ve hatta küresel alanda rekabete ortak olmak için teknokentlerden destek alabilirsiniz. Türkiye’deki teknokentlerin mevzuatlarını ve başvuru koşullarını inceleyerek, girişiminizin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalardan yararlanabilirsiniz. 

[quote font=”0″]NOT: Listede gözümüzden kaçan veya eklemek istediğiniz teknokentleri aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.[/quote]

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here